Naši podaci

Podaci o trgovcu:

Poslovno ime: DUNJACOM DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC
Skraćeno poslovno ime:  DUNJACOM DOO
Adresa:  Ul. Svetog Nauma 2/1/2, Beograd-Savski Venac, 11000, Beograd, Srbija
Pretežna delatnost: 6201, računarsko programiranje
Matični broj:  21624977
Poreski broj:  112193549
Web adresa: www.dunjacom.com
Kontakt telefon: 011/369-5029, 063/269-177
Kontakt email: info@dunjacom.com